ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสันกลาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2
สันสุข ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
13
สันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00