ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
6
แดนเมือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
8
ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
11
บ้านงามเมือง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
4
บ้านหก ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00