ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าตึง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านป่าตึง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
13
บ้านดอยเจริญ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรา
15
บ้านใหม่เจริญมิตร ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรา
18
บ้านใหม่เจริญ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00