ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสิบสอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสันทราย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
9
บ้านสันกำแพง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
12
บ้านป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
14
บ้านร่วมใจพัฒนา ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00