ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านดอยงาม ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
2
บ้านสันป่าหนาด ต.เีวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
3
บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
4
บ้านสันใต้ ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
6
บ้านดงมีชัย ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
7
บ้านร่มโพธิ์งาม ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
8
บ้านทุ่งพัฒนา ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00