ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองผำ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองผำ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
16
บ้านโป่งป่าแขม(หย่อมบ้านใหม่ริมลาว) ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00