ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
20
บ้านห้วยมะแกง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00