ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่บ้านป่าตึงงาม ตำบลเจดีย์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
11
หมู่บ้านใหม่แสงแก้ว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00