ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ห้วยส้ม เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
4
บ้านหนองหล่ม เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00