ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยเฮี้ย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
11
บ้านใหม่แม่ยางมิ้น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00