ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
แม่ยางมิ้นเหนือ,แม่ยางมิ้นใต้ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6
พญากอง,โกหา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
9
อายิโกะ,ป่าซ้อ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00