ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2
บ้านสันขี้เหล็ก ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
12
บ้านหัวฝายพัฒนา ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00