ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านปากทางสันติ,บ้านแสนเจริญ,บ้านแม่ขะต๋าน,บ้านห้วยม่วง, ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00