ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าแงะ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ป่าแงะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
15
ป่าซางพัฒนา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00