ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ทุ่งยาว ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
9
บ้านห้วยทราย ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00