ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
14
บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00