ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านช่างหม้อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านแสวก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านอมแรด ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00