ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านห้วยโป่ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
7
หย่อมบ้านใหม่ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
7
หย่อมบ้านน้อย ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
1
หย่อมบ้านป่าโปงสูง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
1
หย่อมบ้านป่าโปงต่ำ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านกองแปเหนือ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านกองแปใต้ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านห้วยเหี๊ยะ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านต้นงิ้ว ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
7
บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
6
บ้านแม่ลาย ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00