ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านแม่เกาะ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
4
บ้านแม่ออก ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านแพะหลวง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
6
บ้านแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
7
บ้านแม่มูด ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
8
บ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
9
บ้านแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอ สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10
บ้านแม่สวดใหม่ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00