ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
3
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
4
บ้านบุ่ง ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
2
บ้านวังทับเกวียน ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00