ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าชะอม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านท่าชะอม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
12
บ้านวังสีทา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
5
บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00