ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองเต่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านวังพลับ ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
7
บ้านหนองเต่า ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านหนองกระเหรี่ยง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00