ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านทุ่งกระบือ ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
2
บ้านทุ่งตะโก ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
3
บ้านทุ่งมะลิ ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
4
บ้านป่าแดง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
5
บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00