ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทุ่งโพ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านดงตะเคียน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
2
บ้านหินไก่เขี่ย ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านทุ่งโพ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00