ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดงประดาพระ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านป่าพริก ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
11
บ้านดงประดาพระ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
14
บ้านทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
1
บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00