ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
4
ลานหญ้าคา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00