ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าเลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านป่าเลา ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
2
บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00