ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
13
บ้านกระชอน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00