ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเทพนิมิต

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
หมู่บ้านเขาปลาร้า ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
12
บ้านชายเขา ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00