ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหนองจิก ตำบลหนองย่าง จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00