ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองขุนทอง ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
6
บ้านทุ่งมะขามเตี้ย ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านท่าข้าม ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านห้วยไผ่ขุย ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
10
บ้านหนองมะขามป้อม ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00