ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทัพคล้าย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านทัพคล้าย ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
6
บ้านทุ่งนา ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
14
บ้านภูจวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00