ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทัพหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
10
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00