ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยบง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยบง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
7
บ้านไร่พริก ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00