ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะกรุด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพุแก้ว ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
6
บ้านใหม่อัมพวัลย์ ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
7
บ้านตะกรุด ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
13
บ้านหนองตายาย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00