ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหูช้าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
7
บ้านพุตาลิต ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
9
หนองหูลิง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
10
บ้านพวงทอง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
บ้านร่องมะดูก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (มัธยมต้น)
12
บ้านซับฝาเรือน ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (มัธยมต้น)
5
บ้านสวนพลู ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (มัธยมต้น)
15
บ้านพุต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (มัธยมต้น)

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00