ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจัน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หมู่บ้านใหม่โพธิ์งาม ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
5
หมู่บ้านจัน ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
8
หมู่บ้านพุกร่าง ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
12
หมู่คลองจันเจริญ ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
13
บ้านพุตะเคียน ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00