ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองจอก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
6
บ้านโคกสะอาด ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยะานี
9
บ้านจอมทอง ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
10
บ้านหนองสองห้อง ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
11
บ้านสุขเสมอ ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
14
บ้านแสนสุข ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
15
บ้านสุขสำราญ ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
4
หบ้านหนองแกขัดสมาธิ ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
5
หองคันดี ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไรน่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00