ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
16
บ้านแก่นเพชรไพลิน ตำบล หนองจอก อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี
4
บ้านทัพไฟไหม้ ตำบล หนองจอก อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี
7
บ้านหนองไม้ตาย ตำบล หนองจอก อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00