ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองหวาย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านน้ำดี ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
7
บ้านห้วยคต ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
10
บ้านห้วยลึก ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
13
บ้านคา ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
15
บ้านคุ้มเกล้า ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00