ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเจ้าวัด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเจ้าวัด ต. เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
2
บ้านเขาน้อย ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
3
บ้านใหม่ลำปาง ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
7
บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00