ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยพลู

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
8
บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00