ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
ุ6
หนองแหน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
4
นิคมสามัคคี ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
2
บ้านประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00