ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าอ้อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านคลองชะนีล่าง ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
3
บ้านคลองชะนีบน ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านป่าอ้อเหนือ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00