ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
เขาพระยาพายเรือ
11
ตำบลลานสัก
8
ลานสัก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00