ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านร่องตาที

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านร่องตาที ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
7
บ้านใหม่ไทยอีสาน ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
10
บ้านสุขเสถียร ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00