ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านห้วยรัง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
5
บ้านเพชรเจริญ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
7
บ้านโป่งมะค่า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
8
บ้านหาดทรายงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
11
บ้านอ่างห้วยดง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
16
บ้านเขาหินเทิน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00