ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
หมู่บ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
9
บ้านบึงเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
14
เขาเขียว ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00