ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
17
บ้านพรเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
19
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00