ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสมอ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านโนนสมอ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
18
บ้านเนินสำราญ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
12
บ้านบ่อเงิน ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00